NETTVERK
Nettverksgrupper

Etter hvert som behovet for støtte for nye ledere både oppdages og erkjennes, blir det viktigere og viktigere å lage arenaer for læring og refleksjon. I tillegg til våre kurs, seminarer og programmer, starter vi nå opp små nettverks- og læringsgrupper for og med nye ledere.

Les vedlagt dokument.

Tilbake  Skriv ut side