LITTERATUR
Ronny H Solsvik
Oversikt over relevante bøker

Vedlagt finner du en oversikt over bøker som hver for seg gir god innsikt i tematikken Ny Som Leder.
Ta gjerne kontakt dersom du ønsker konkrete råd om hvilken bok som NSL mener vil gi deg mest nytte i din nåværende stilling/posisjon.

Tilbake  Skriv ut side