WORKSHOPS
Om workshops
De fleste organisasjoner i Norge i dag har ikke egne systemer for mottak, introduksjon og oppfølging av nye ledere. Årsakene til dette er mange og i seg selv interessante.

Det en dog ikke kommer bort ifra, er det faktum at alle nye ledere vi har snakket og jobbet med er entydige i sine anbefalinger:


organisasjoner må forbedre sine integrasjons-systemer for nye ledere !!


Vi har derfor utviklet et antall work-shops, der vi sammen med toppledelsen, HR/tilsv og ledere generelt, går gjennom hvordan det står til i og med organisasjonens egne systemer for mottak, introduksjon og oppfølging av nye ledere.

Vi kan her se nærmere på separate systemer for førstegangsledere, for intern-opprykk og for eksterne ledere – eller alt under ett ( som vi vil anbefale).


Workshopene er også ment som en form for opplæring/bevisstgjøring rundt problematikken. Vi ser derfor også på forskning generelt, på hva som er skrevet om tematikken og på hvordan integrasjon av ledere bør og kan legges opp. Vi ser også nærmere på hvilke organisatoriske forbedringsområder som avdekkes, og lager handlingsplaner for det videre arbeidet.


HENSIKTEN med work-shopen(e) er å sette tematikken på den organisatoriske dagsorden , foreta en kvalitetsvurdering av nåværende systemer og iverksette mulige forbedringsprosjekter.


Lengden på workshopene er på en til to dager og passer for både ledergrupper, lederforum/-samlinger og evnt. egne sammensatte prosjektgrupper ( HR/ledere/tillitsvalgte).


Vi stiller med de dyktigste fagfolkene innenfor tematikken og veileder deltagerne gjennom de ulike prosessene og fasene.

Work-shopene vil alltid, gjennom innledende dialog, bli skreddersydd den virkeligheten organisasjonene selv står i og overfor.


Ta kontakt for nærmere informasjon dersom du ønsker å forbedre din organisasjons kapasitet til å ta i mot og fase inn nye ledere.

Tilbake  Skriv ut side