Hovedside Om Ny Som Leder Nyhetsarkiv 22.01.2022   
TESTER
DokumentTester og sjekklister
NETTVERK
DokumentNettverksgrupper
WORKSHOPS
DokumentOm workshops
KURS
DokumentFørstegangslederen
DokumentHvordan ta imot nye ledere - nærmeste foresattes rolle og ansvar
DokumentMellom to sjefsstoler
DokumentNy som leder - simulerings- og treningssenter
PROGRAMMER
DokumentExecutive coaching
DokumentFørstegangslederen - På randen av ledelse
DokumentMellom to sjefsstoler
DokumentMentorprogram for nye ledere
ARTIKLER
DokumentFørstegangslederen - på randen av ledelse
DokumentFra headhunting til hearthunting
DokumentLedere som kommer og går
DokumentOm å gå fra fagstilling til ledelse
HJELPEMIDLER OG VERKTØY
DokumentArbeidshefter NSL
DokumentEksempel 1
DokumentEksempel 2
DokumentEksempel 3
DokumentEksempel 4
DokumentViktig informasjon
LITTERATUR
DokumentKjernelitteratur
DokumentOversikt over relevante bøker
  Om Ny Som Leder

Om ny som leder

Denne nettsiden er ment som en form for veiviser/støtte for ledere som trer inn i en ny lederrolle, samt for organisasjoner som rekrutterer og etter hvert skal ta imot og fase inn sine nye ledere.

Det er konsulentfirmaet De Gode Hjelperne as som står bak og som vil gjennomføre de ulike støtteaktivitetene som er beskrevet på hovedsiden. De Gode Hjelperne as er et nettverksfirma som ikke har noen ansatte. Det drives av Frode Dale (f.1961)) og gjennom et utbygd og kvalitetsikret nettverk hentes selvstendige konsulenter/veiledere inn ved behov.

Frode Dale har lang erfaring som prosesskonsulent og har de siste 10 årene spesialisert seg på å hjelpe/støtte nye ledere, og organisasjoner som får nye ledere, slik at denne gjensidige prosessen blir mest mulig effektiv. I tillegg til å ha jobbet med ny som leder problematikken i praksis, har han også skrevet en rekke artikler og bøker på området.

Disse inngår som elementer i de forskjellige kursene/programmene og fåes ikke noe annet sted.


De Gode Hjelperne har som foretningsidé ”å overføre vår kompetanse”.

Det betyr at vi i utgangspunktet ønsker at organisasjoner går inn i et tett og forpliktende samarbeide som etter hvert gjør de selv i stand til å gjennomføre de kurs/programmer/tiltak vi har utviklet, samt bruke våre verktøy/hjelpemidler/systemer/produkter.

Vi kan også skrive om våre bøker/hefter til den organisatoriske virkelighet de enkelte samarbeidspartnere opererer innenfor. Dette gjelder selvsagt også for alle våre verktøy/hjelpemidler/systemer.


Vi er likevel innforstått med at slike kompetanseoverføringsprosesser krever en viss organisasjonsstørrelse. Derfor vil det for noen være en løsning å sende ledere på våre kurs/programmer. I den forbindelse er vi i ferd med å utvikle et slags ”fordels-kort”, der tanken er at de som vil kan forsikre seg om at de vi få plasser på våre kurs/programmer.


Vi har også planer om å lage nettverksforum for både ledere og organisasjoner, samt egne interne lukkede sider for ledere som har gått gjennom våre tyngre kurs/programmer.


Dersom du/dere har innspill til hva og hvordan vi bør videreutvikle både denne nettsiden og våre tilbud, ta kontakt via post@nysomleder.no

Kontakt


Postadresse: NSL, c/o De Gode Hjelperne as,  Anna Rogstadsvei 49, 0592 OSLO

Telefon: 92 08 57 02

e-post: post@nysomleder.no

 

 
Frode Dale - Veiviser
Ny Som Leder A. Rogstadsv. 49, 0592 OSLO  Tel 92 08 57 02  E-post post@nysomleder.no Utviklet av: hyperlinkto.com