Hovedside Om Ny Som Leder Nyhetsarkiv 22.01.2022   
TESTER
DokumentTester og sjekklister
NETTVERK
DokumentNettverksgrupper
WORKSHOPS
DokumentOm workshops
KURS
DokumentFørstegangslederen
DokumentHvordan ta imot nye ledere - nærmeste foresattes rolle og ansvar
DokumentMellom to sjefsstoler
DokumentNy som leder - simulerings- og treningssenter
PROGRAMMER
DokumentExecutive coaching
DokumentFørstegangslederen - På randen av ledelse
DokumentMellom to sjefsstoler
DokumentMentorprogram for nye ledere
ARTIKLER
DokumentFørstegangslederen - på randen av ledelse
DokumentFra headhunting til hearthunting
DokumentLedere som kommer og går
DokumentOm å gå fra fagstilling til ledelse
HJELPEMIDLER OG VERKTØY
DokumentArbeidshefter NSL
DokumentEksempel 1
DokumentEksempel 2
DokumentEksempel 3
DokumentEksempel 4
DokumentViktig informasjon
LITTERATUR
DokumentKjernelitteratur
DokumentOversikt over relevante bøker
 WORKSHOPS
06.02.2004
Om workshops

De fleste organisasjoner i Norge i dag har ikke egne systemer for mottak, introduksjon og oppfølging av nye ledere. Årsakene til dette er mange og i seg selv interessante.

Det en dog ikke kommer bort ifra, er det faktum at alle nye ledere vi har snakket og jobbet med er entydige i sine anbefalinger:


organisasjoner må forbedre sine integrasjons-systemer for nye ledere !!


Vi har derfor utviklet et antall work-shops, der vi sammen med toppledelsen, HR/tilsv og ledere generelt, går gjennom hvordan det står til i og med organisasjonens egne systemer for mottak, introduksjon og oppfølging av nye ledere.

Vi kan her se nærmere på separate systemer for førstegangsledere, for intern-opprykk og for eksterne ledere – eller alt under ett ( som vi vil anbefale).


Workshopene er også ment som en form for opplæring/bevisstgjøring rundt problematikken. Vi ser derfor også på forskning generelt, på hva som er skrevet om tematikken og på hvordan integrasjon av ledere bør og kan legges opp. Vi ser også nærmere på hvilke organisatoriske forbedringsområder som avdekkes, og lager handlingsplaner for det videre arbeidet.


HENSIKTEN med work-shopen(e) er å sette tematikken på den organisatoriske dagsorden , foreta en kvalitetsvurdering av nåværende systemer og iverksette mulige forbedringsprosjekter.


Lengden på workshopene er på en til to dager og passer for både ledergrupper, lederforum/-samlinger og evnt. egne sammensatte prosjektgrupper ( HR/ledere/tillitsvalgte).


Vi stiller med de dyktigste fagfolkene innenfor tematikken og veileder deltagerne gjennom de ulike prosessene og fasene.

Work-shopene vil alltid, gjennom innledende dialog, bli skreddersydd den virkeligheten organisasjonene selv står i og overfor.


Ta kontakt for nærmere informasjon dersom du ønsker å forbedre din organisasjons kapasitet til å ta i mot og fase inn nye ledere.

 

Tips en venn om artikkelen
Printervennlig Printervennlig versjon
[Tilbake]
Ny Som Leder A. Rogstadsv. 49, 0592 OSLO  Tel 92 08 57 02  E-post post@nysomleder.no Utviklet av: hyperlinkto.com