Hovedside Om Ny Som Leder Nyhetsarkiv 22.01.2022   
TESTER
DokumentTester og sjekklister
NETTVERK
DokumentNettverksgrupper
WORKSHOPS
DokumentOm workshops
KURS
DokumentFørstegangslederen
DokumentHvordan ta imot nye ledere - nærmeste foresattes rolle og ansvar
DokumentMellom to sjefsstoler
DokumentNy som leder - simulerings- og treningssenter
PROGRAMMER
DokumentExecutive coaching
DokumentFørstegangslederen - På randen av ledelse
DokumentMellom to sjefsstoler
DokumentMentorprogram for nye ledere
ARTIKLER
DokumentFørstegangslederen - på randen av ledelse
DokumentFra headhunting til hearthunting
DokumentLedere som kommer og går
DokumentOm å gå fra fagstilling til ledelse
HJELPEMIDLER OG VERKTØY
DokumentArbeidshefter NSL
DokumentEksempel 1
DokumentEksempel 2
DokumentEksempel 3
DokumentEksempel 4
DokumentViktig informasjon
LITTERATUR
DokumentKjernelitteratur
DokumentOversikt over relevante bøker
Velkommen til nysomleder.no
Endelig en arena der nye ledere eller organisasjoner som får nye ledere kan søke faglig og praktisk både støtte og hjelp !!

Det å rekruttere en ny leder, og det å være ny som leder, er en særdeles viktig, krevende og ikke minst utfordrende prosess. Vi har i mange år jobbet med ledere og organisasjoner som får nye ledere, og vi er like forundret hver gang over hvor lite forberedt og systematisk begge parter er. Mye synes å være overlatt til lederen selv og/eller til tilfeldighetene. Vi kan ikke tenke oss en mer både spennende og usikker prosess, der både organisasjonen og den nye lederen går opp til en form for ”læringseksamen”. Mye står på spill, forventningene er skyhøye, usikkerheten påtagende og som alltid krever hverdagen sitt - fra dag en!

Etter å ha jobbet med ledere og samlet erfaringer siden 1996 rundt det å følge ledere både inn og opp i sine nye stillinger/organisasjoner, har vi etter hvert utviklet en rekke verktøy/hjelpemidler/sjekklister og ikke minst forståelse for hvilke krevende prosesser dette er for alle parter.

Derfor er vi glade for at vi endelig er klare for å gå ut med det vi har utviklet og erfart. Vi ønsker i størst grad å overføre vår kompetanse til både nye ledere og til organisasjoner som vil dyktiggjøre seg i å ta i mot, starte opp og ikke minst følge opp sine nye ledere.

Vi har utviklet konsepter for både førstegangsledere og mer ”erfarne” ledere som bytter sjefsstoler.

Det unike med våre konsepter at det foregår i ”sann tid”, det vil si at deltagerne er i sine egne oppstartsprosesser. Vi jobber svært målrettet og praktisk og har som hovedmål å gjøre lederskiftene og oppstartsprosessene så troverdige og effektive som mulig. Vi jobber langs hele tidsaksen – fra rekrutteringen og aksept av tilbud, gjennom oppsigelsesperioden og forberedelsene før selve oppstarten og til minimum gjennomført prøveperiode. Vi har også skrevet bøker og hefter som er ment å gjøre ledere i stand til å bli mer bevisste hva dette handler om, og i særdeleshet hvordan en bør gjennomføre sine første 100 dager.

Vi håper at alle ledere vil kunne finne noe som kan gjøre dem tryggere og dermed bedre forberedt på å starte opp som ny leder.

Vi tror sterkt på Sokrates sitt visdomsord om at ”En god begynnelse er halvparten av et godt resultat”.

Lykke til uansett. ”Du vil trenge det” som en medarbeider så direkte sa til sin nye leder !

Ny Som Leder A. Rogstadsv. 49, 0592 OSLO  Tel 92 08 57 02  E-post post@nysomleder.no Utviklet av: hyperlinkto.com